Askerlik affı teklifi Meclis’e sunuldu

ANKARA (DÜNYA) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların bedelli askerlikten faydalanabilmesini öngören yaklaşık 550 bin kişinin yararlanmasının beklendiği askerlik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan kanun teklifinde Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılması da yer alıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan ve 7 ayrı kanunda değişiklik yapan askerlik kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Ünal, teklifle, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlandığını açıkladı.

Ünal, yasa teklifiyle dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılından toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan sağlandığını kaydetti.

Askerlik yasa teklifinde yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçiliyor. Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemeleri yetkili kılınıyor. Astsubayların dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına imkan sağlanıyor. Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine dönük düzenleme yapılıyor.

Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Bakanlık bünyesinde teşkil edilen döner sermaye işletmelerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile sermaye artırımına dair düzenleme yapılması ve bu karara müteakip gerekli olan sermayenin döner sermayeli işletmelerin kaynaklarından tamamlanması sağlanıyor. Harekât veya yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân tanınıyor.