Belçika Hükümdarı: Geçmişteki sömürge rejimi için derin pişmanlıklar içindeyim

Belçika Hükümdarı Philippe, 7 Haziranda çıktığı altı günlük Demokratik Kongo ziyaretinde, cetlerinin Kongo’da yürüttükleri sömürge rejiminden ötürü pişmanlık içinde olduğunu belirtti. Belçika Hükümdarı Sömürge rejimi bu haliyle sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim, paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılığın damgasını vurduğu, kendi içinde haksız, eşitsiz bir bağlantıydı tabirlerini kullandı.

Demokratik Kongo ziyaretinin ikinci gününde konuşma yapan Belçika Hükümdarı Philippe, Belçikalıların Kongo’ya ve halkına derin sevgi beslemesine karşın cetlerinin Kongo’ya karşı yürüttüğü sömürge rejiminden ötürü derin pişmanlıklar içinde olduğunu lisana getirdi.

Kral konuşmasında Pek çok Belçikalı, Kongo’ya ve halkına samimiyetle bağlı olmasına ve (onları) derinden sevmesine karşın, sömürge rejimi bu haliyle sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim, paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılığın damgasını vurduğu, kendi içinde haksız, eşitsiz bir ilgiydi. İstismar ve aşağılamalara yol açtı dedi.

Kongo’ya birinci seyahati sebebiyle Demokratik Kongo halkının ve sömürge rejiminden mustarip olanların önünde, geçmişteki bu yaralar için en derin pişmanlıklarını teyit ettiğini belirten Belçika Hükümdarı, derin pişmanlıklar içinde olduğunu tabir etti.