Küçük esnafa vergi istisnasında ‘YouTuber’ ayrıntısı

840 bin küçük esnafa vergi istisnasının detayları belirli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen yararlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren kolay yol mükelleflere ait kar istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Bildirimi, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, başka yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve tekrar 2022 yılı alış fiyatları 200 bin lirayı, satış fiyatları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler kolay yoldan faydalanıyor.

Kolay yolda vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme ile defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak ayrıyeten teslim ve hizmetleri de KDV‘den istisna olacak.

Kolay yola tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu üzere yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari çıkarları gelir vergisinden istisna edildi. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak.

Kolay yolda çıkar istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu çıkarlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri üzere beyana tabi ayrıca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu yararlarını beyannameye dahil etmeyecekler.

Birden fazla motorlu araçla yahut birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlar “kendi işinde bilfiil çalışmak yahut bulunmak” kaidesinin ihlali sayılacak ve hasebiyle kolay metottan faydalanılamayacak.

İnternet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da kolay yöntemden faydalanabilecek. Kolay yönteme tabi mükelleflerin, tıpkı faaliyetlerini internet ve gibisi elektronik ortamlarda da sürdürmesi kolay metodun kaidelerini ihlal sayılmayacak.

YouTuberlar da kolay yöntemden faydalanabilecek.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri münasebetiyle çıkar istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunmaları ayrıyeten kolay yöntem kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin kolay adaba tabi olmasına mahzur olmayacak.​​