Yaşam

Min go; zahf germ e!

Deh duwazdeh saeta ne ceyaran û ne av. Ev germa welatê me yî ku erd û ezman disincire. Ji ber ku ceyran tuneyî tu li hundir difetisî. Gava tu xwe davêjî derve alava agir difûre ser çavên te.