Sıhhat meslek örgütlerinden aile hekimliği yönetmeliği değişikliğine reaksiyon

Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile tabipleri ve aile sıhhati merkezi çalışanlarına yapılacak taban ek ödemesi ve teşvik ödemelerini düzenleyen yönetmelik değişikliğine sıhhat meslek örgütlerinden reaksiyon geldi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) toplumsal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde de hiç şaşırtmadı. Hastalarımıza vakit ayırmamızı istemeyen, performans ile ‘daha çok hasta’ dayatmasını körükleyen, özlük haklarımızı iyileştirmeyen düzenlemeler ne tabipler ne sıhhat çalışanları ne de toplum yararınadır” denildi.

“HASTALARIMIZA KÂFİ VAKİT AYIRACAĞIMIZ HAMİ HEKİMLİĞİ ÖNCELEYEN BİR SIHHAT SİSTEMİNİ SAVUNUYORUZ”

Ankara Tabip Odası’nın toplumsal medya hesabında yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Ceza puanlarıyla garantisiz çalışma ortamını dayatan, birinci basamak sıhhat hizmetlerini poliklinik hizmetlerine indirgeyen, aile tabibini bir hastasına ortalama 6 dakika vakit ayırmak zorunda bırakan, sıhhat işçileri ortasındaki çalışma barışını bozan ceza yönetmeliği eki mahiyetindeki bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Hastalarımıza kâfi vakit ayıracağımız gözetici hekimliği önceleyen bir sıhhat sistemini savunuyoruz.”