Yunanistan yine sığınmacıları geri itti

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli sığınmacılar, 17 Nisan’da Meriç hududunun Yunan tarafında kalan bir adacığa çıktılar. Yunan sınır koruma unsurları, adacıkta 2 gün süreyle aç ve sussuz bıraktıkları sığınmacıları, üzerlerindeki eşyaları da alarak zorla Türkiye’ye itti.

YUNAN MAKAMLARI İNKÂR ETTİ

Sığınmacılar bir gün sonra yine Meriç’in Yunan tarafına geçtiler. ‘Sığınmacılar için Yunan Komisyonu’ isimli sivil toplum örgütü, aynı gün AİHM’ye başvurarak Yunanistan’ın sığınmacıları kabul etmesini istedi. AİHM, talebi kabul ederek ihtiyati tedbir kararını Yunanistan’a bildirdi. Yunan makamları, söz konusu tarihte Meriç hududunda sığınmacıya rastlanmadığı cevabı verdi. Sığınmacıların cep telefonlarından hudut bölgesinde bir Yunan karakolunda bulundukları tespit edilmesine rağmen Yunanistan, 40 Suriyeliyi 25 Nisan pazartesi günü,
2. kez Türkiye’ye zorla geri gönderdi.